Juunikuu seminar 2019

Seekord saame ülevaate kogunisti kahest värskest magistritööst:

* Mari Seeba annab aru, kuidas valmis ja mida sisaldab tema magistritöö pealkirjaga „Kihilise infoturbehalduse mudeli rakendamine töövoohaldussüsteemis ehk ISO27001 rakendamine JIRA abil“. Mari pakkus oma töös välja kihilise ISMS mudeli ja selle rakendamiseks vajalikud protsessid ja komponentide skeemid. 

* Hillar Põldmaa tutvustab oma juhendatava magistrandi Marek Matsalu tööd Kaitseliidu Küberkaitseüksuse Forensic grupi teemal. Töö pealkirjaks on "The Development of Digital Forensics Workforce Competency on the Example of Estonian Defence League". Töö ise ja tutvustavad slaidid on inglisekeelsed, kuid jutt juurde on eestikeelne.

Palun andke oma osalemisest teada kirjaga janno.kase@eestipank.ee 12. juuni hommikuks.