Oktoobrikuu seminar 2016

27.oktoobril kell 16 Tallinn Mäealuse 2/1 Cybernetica saal 6. korrusel.

Esinejaks Karin Karpa Justiitsministeeriumist: "Kuidas hinnata infosüsteemi arendusprojektide tulemuslikkust?"

 

Justiitsministeeriumi siseauditiosakond viis 2015-2016 läbi auditit, mille eesmärgiks oli hinnata infosüsteemide arenduste vastavust infoühiskonna arengukavale ning konkreetsetele projektitele püstitatud eesmärkidele. Auditi järgselt on nad valmis jagama oma kogemust:

·Millistest kriteeriumitest lähtuvalt hinnata infosüsteemide arenduste tulemuslikkust?

·Kui keeruline või lihtne on neid hindamiskriteeriumeid välja töötada?

·Millistele tulemustele auditi käigus jõuti ehk kas hindamiskriteeriumid töötasid?

·Kas auditi valim oli piisav üldistavate tulemuste tegemiseks?