Septembri seminar 2023

Alo Lääne Riigikontrollist kirjeldab arutusele tulevat auditit „Andmekogude juurdepääsuhaldus“ 

sääraselt: "Riigikontroll võttis auditis vaatluse alla mõned tundlikke andmeid sisaldavad andmekogud (nt sotsiaalkaitse infosüsteem, sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregister jt) ja hindas, kuidas on neis korraldatud juurdepääs andmetele. Vaadati kas on rakendatud meetmed, mis tagavad volitatud isikutele juurdepääsu andmekogule ja välistavad volitamata isikute juurdepääsu. Vaadati ka kas need meetmed toimivad."