Uudised

Jaanuarikuu seminar 2024

Raavo Palu MKMi riikliku küberturvalisuse osakonna küberturvalisuse õigusnõunik teeb kiire ülevaate EU ja Eesti küberturvalisuse regulatsioonidest

Detsembrikuu seminar 2023

Anto Veldre on pakkunud teemaks "Eestikeelsete riskihaldusprotsessi terminite adekvaatsuse ja sobivuse analüüs ISO standardite tõlgete valguses".

Novembrikuu seminar 2023

KPMG poolt tuleb käsitlemisele nii juriidiliselt kui sisu poolelt küberturvalisuse 2. direktiivi ehk NIS2.

Oktoobri seminar 2023

Andri Rebane räägib kuidas nad RITis infoturvet on üles ehitanud, kuidas E-ITSi kasutanud ja milline võiks olla kliendi ootus ja vaade turbele. 

Lehed