2019 aprillikuu seminari materjalid

Renee Trisberg (SpectX OÜ) rääkis logimisest ja logide analüüsist.

Lisad: