2022 augustikuu seminari materjalid

Mari Seeba rääkis enda uurimustööst infoturbe mõõtmisel, mis sai alguse vajadusest määrata infoturbe halduse algseisund ja rakendajatele tekitada võrdlusalus.

Thomas Lepik rääkis oma magistritööst E-ITS kontrollisüsteemi ideest Kredexis.

Lisad: