2022 maikuu seminari materjalid

Toomas Viira andis ülevaate Riigikontrolli auditi "Interneti juurdepääsuvõrkude rajamise tulemuslikkus" tulemustest. Auditi eesmärgiks oli anda hinnang, kas riigil on olemas plaan kiire interneti juurdepääsuvõrgu ehitamise toetamiseks turutõrkepiirkondades, kas riigi toetusmeetmed täidavad oma eesmärki ja kas lõppkasutajad kasutavad välja ehitatud kiire interneti ühendusi.

 

Lisad: