2020 juunikuus toimunud ühingu 2019 aastat kokkuvõtva koosoleku materjalid

Juunis toimus 2019 aastat kokkuvõttev koosolek, kus tutvustati ühingu eelmise aasta tegemisi, majandusaruannet jm.

Lisadest leiad seminaril protokolli ja slaidid.

Lisad: