2024 märtsikuus toimunud ühingu 2023 aastat kokkuvõtva koosoleku materjalid

Märtsis toimus 2023 aastat kokkuvõttev koosolek, kus tutvustati ühingu eelmise aasta tegemisi, majandusaruannet jm.

Lisad: